Rzymskokatolicka katedra Najświętszego Serca Jezusowego

Wspaniała Katedra Serca Jezusowego znajduje się na jednym ze wzgórz miasta i jest integralną częścią panoramy miasta. Drewniany kościół wybudowano tu już w 1685 roku, co niestety w 1887 roku spłonął w czasie burzy. Dwuwieżowy kościół z czerwonej cegły został zbudowany w 1888 r. i konsekrowany w 1904 r. według projektu inż. Floriana Wyganowskiego. Fasada budynku została zaprojektowana w stylu pseudoromańskim, natomiast zwieńczenie wież, okna i inne elementy w stylu pseudogotyckim.

Katedra ma pięć ozdobnych ołtarzy, z których centralny poświęcony jest Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Jest produkowany w prowincji Wolony, w mieście Romanow. Według profesora Bogdanowicza została wykonana z drewna dębowego w stylu gotyckim przez niemieckiego mistrza. W jej centrum znajduje się rzeźbiony wizerunek Jezusa Chrystusa, nad nim drewniany krzyż i wizerunek Baranka Bożego.

 Centralne witraże przedstawiają pierwszych biskupów Inflant – św. Maynarda i św. Albertsa, który odegrał ważną rolę w procesie chrystianizacji Łotwy. z XVIII wieku w katedrze zachowały się ferretrony wykonane w formach barokowych i neorokokowych – przenośne ołtarze przeznaczone na procesje.

Od 1995 roku katedra jest również ważna dla katolików pod względem administracyjnym, w tym roku powstał tu ośrodek diecezjalny Rēzekne-Aglona z siedzibą biskupią.

Atrašanās vieta

ul. Latgales 88b

Łączność

+371 64624522