O Rezekne

Rezekne znajduje się we wschodniej części Łotwy, w centrum Łatgalii i na skrzyżowaniu kilku międzynarodowych autostrad transportowych. Rēzekne położona jest 242 km od stolicy Rygi, 860 km od Warszawy, 264 km od Wilna i 432 km od Tallina.

Rezekne położone jest na siedmiu naturalnych wzniesieniach, które sprawiają, że krajobraz miasta jest szczególnie malowniczy, a spacery – ekscytujące. Rzeka Rēzekne przepływa przez miasto ze wschodu na zachód, tworząc wyraźną dolinę w obniżeniu Rēzekne, obiega centrum miasta. Na terenie miasta znajduje się również jezioro, które przez cały rok przyciąga wędkarzy, a w sezonie letnim staje się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców.

Miasto nazywane jest sercem Łatgalii i jest ważnym ośrodkiem kulturalnym regionu. Działa tu kilka muzeów, szkół artystycznych i projektowych oraz szkół muzycznych. Mieści się tu Akademia Technologii Rezekne, która kształci i przygotowuje młodych profesjonalistów z różnych dziedzin. Szczególnie ważne jest to, że pierwsza sala koncertowa zbudowana po odzyskaniu przez kraj niepodległości znajduje się w Rezekne – Ambasada Łatgalii GORS. Nie tylko odbywają się tu wysokiej jakości wydarzenia kulturalne o różnej skali, ale także pielęgnuje się i chroni język i kulturę łatgalską.

Rezekne można określić jako wieloetniczne i wielokulturowe miasto, w którym na przestrzeni wieków żyły różne narody (Żydzi, Polacy, Niemcy, Rosjanie, Białorusini, Łotysze itp.). Znajduje to również odzwierciedlenie w różnych wyznaniach religijnych reprezentowanych w mieście i ich dziedzictwie – wspaniałych kościołach i domach modlitwy.

Dziś Rezekne to siódme co do wielkości miasto na Łotwie (pod względem liczby ludności), kulturalne i edukacyjne centrum Łatgalii. To miejsce, w którym starożytność spotyka się z nowoczesnością, tradycja spotyka się z młodością, miejsce, które inspiruje i daje możliwość cieszenia się prawdziwym Latgali.