Ciekawe fakty o Rezekne

  • Rezekne, podobnie jak Rzym, położone jest na 7 wzgórzach.
  • Rzeka Rezekne łączy dwa największe jeziora Łotwy – Rāznas i Lubāns.
  • Rezekne to miasto, w którym w 1917 roku powstało państwo łotewskie.
  • Dom modlitwy staroobrzędowców w Rēzekne ma drugi najcięższy dzwon w krajach bałtyckich, waży on 4832 kg.
  • Ambasada Łatgalii GORS to jedna z najlepszych akustycznych sal koncertowych w krajach bałtyckich.
  • Muzeum Historii Kultury Łatgalii posiada największą kolekcję ceramiki Łatgalii na świecie.
  • Wschodniołotewskie Centrum Usług Twórczych „Zeimuls” ma czteropołaciowy zielony dach pokrywający 3 tys. m² powierzchni.