Ciekawe fakty o Rezekne

  • Rezekne, podobnie jak Rzym, położone jest na 7 wzgórzach.
  • Rzeka Rezekne łączy dwa największe jeziora Łotwy – Razna i Lubans.
  • Rezekne to miasto, w którym państwo łotewskie powstało w 1917 roku.
  • Dom modlitwy staroobrzędowców w Rēzekne ma drugi najcięższy dzwon w krajach bałtyckich, waży 4832 kg.
  • Ambasada Łatgalii GORS to jedna z najlepszych akustycznych sal koncertowych w krajach bałtyckich.
  • Muzeum Historii Kultury Łatgalii posiada największą kolekcję ceramiki Łatgalii na świecie.
  • Wschodniołotewskie centrum usług kreatywnych „Zeimuls” ma 4-połaciowy zielony dach pokrywający 3 tys. m² powierzchni.