Wzgórze zamkowe Rēzekne i ruiny zamku

What to see and what to do

Ruiny zamku są najstarszym zabytkiem miasta i jednym z najbardziej niezwykłych i najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Rēzekne, z widokiem na rzekę i starą część miasta. Od wieku IX aż do XII na wzgórzu nad brzegiem rzeki znajdowała się ufortyfikowana osada starożytnych Latgalów, na miejscu której w XIII wieku, pod koniec istnienia Zakonu Kawalerów Mieczowych, Mistrz Wilhelm de Schauerburg zbudował Zamek Kawalerów Mieczowych w Rositten. Nazwa tego zamku jest również pierwszą znaną nazwą Rēzekne wymienioną w dokumentach. Zamek służył wojskom zakonnym jako główny punkt wsparcia w XIV-wiecznych walkach z Rosjanami i Litwinami. Po wojnie z Litwą w XIV wieku, kiedy Łatgalia stała się na krótko okręgiem neutralnym, w Rēzekne rozwinęło się rzemiosło i handel. Po upadku Inflant w XVI wieku Rēzekne, będące częścią Polski, podupadło i w początkach wieku XVIII już tylko ruiny świadczyły o dawnej świetności zamku. W wieku XX wśród ruin znajdował się oświetlony park, kawiarnia, a nawet teatr. U stóp kopca Rēzekne można dziś obejrzeć makietę zamku Rositten, która przedstawia prawdopodobny wygląd wzgórza z czasów średniowiecza.

Adres

ul.Krasta 31

Kontakt

+371 26332249