Par Rēzekni

Rēzekne atrodas Latvijas austrumu daļā, Latgales reģiona centrā un vairāku starptautisku transporta maģistrāļu krustojumā. Rēzekne atrodas 242 km attālumā no galvaspilsētas Rīgas, 860 km no Varšavas, 264 km no Viļņas un 432 km no Tallinas.

Rēzekne atrodas uz septiņiem dabiskiem pakalniem, kas padara pilsētas ainavu īpaši gleznainu un pastaigas – aizraujošas. Cauri pilsētai virzienā no austrumiem uz rietumiem tek Rēzeknes upe, veidojot izteiktu ieleju Rēzeknes pazeminājumā, tā apmet loku apkārt pilsētas centram. Pilsētas teritorijā atrodas arī ezers, kas visu gadu piesaista makšķerniekus, savukārt, vasaras sezonā kļūst par vietējo iecienītu atpūtas vietu.

Pilsēta tiek dēvēta par Latgales sirdi un tas ir nozīmīgs reģiona kultūras centrs. Te darbojas vairāki muzeji, mākslas un dizaina, kā arī mūzikas skolas. Šeit atrodas Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, kas izglīto un sagatavo jaunos profesionāļus dažādās jomās. Īpaši svarīgi, ka tieši Rēzeknē atrodas pirmā pēc valsts neatkarības uzceltā koncertzāle – Latgales vēstniecība GORS. Tajā norisinās ne vien dažāda mēroga augstvērtīgi kultūras pasākumi, šeit tiek kopta un saglabāta latgaliešu valoda un kultūra.

Rēzekni var raksturot kā multietnisku un multikulturālu pilsētu, kurā, gadsimtiem ritot, ir dzīvojušas dažādas tautas (ebreji, poļi, vācieši, krievi, baltkrievi, latvieši u.c.). To atspoguļo arī dažādās pilsētā pārstāvētās reliģiskās konfesijas un to atstātais mantojums – krāšņie dievnami un lūgšanu nami.

Mūsdienās Rēzekne ir septītā lielākā pilsēta Latvijā (pēc iedzīvotāju skaita), Latgales kultūras un izglītības centrs. Šī ir vieta, kur savienojas senais ar mūsdienīgo, tradicionālais ar jauneklīgo, vieta, kas dod iedvesmu un sniedz iespēju izbaudīt patieso Latgali.