Pomnik Zjednoczonej Łotwy

What to see and what to do

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem Rēzekne jest Pomnik Wyzwolenia Łatgalii (popularnie zwany Łatgalską Mārą). Poświęcony uczestnikom łotewskiej wojny o niepodległość z 1920 roku monument reprezentuje ideę wolności i jedności państwa łotewskiego. Pomnik został odsłonięty w 1939 roku (artysta Leons Tomasickis, rzeźbiarz Kārlis Jansons), jego rzeźbiarską kompozycję z brązu stanowi postać wyzwoliciela, symbolizującego wolność zdobytą przez bohaterów Łatgalii w walkach z obcymi mocarstwami, klęcząca obok niego dziewczyna koronuje bohaterski naród wieńcem z liści dębu, a nad obiema postaciami wznosi się figura córki narodu, która dzierży w uniesionej dłoni złoty krzyż, symbolizujący wiarę i wdzięczność za odzyskaną wolność. W 1940 r. pomnik rozebrano, w 1943 r. odrestaurowano, jednak w 1950 r. został on zniszczony przez komunistyczne władze. W roku 1992 pomnik na wzgórzu Atbrivošanas alejas został ponownie odrestaurowany dzięki środkom ofiarowanym przez ludność (rzeźbiarz Andrejs Jansons).

Adres

Aleja Atbrivośanas  93