Pomnik „Zjednoczonej Łotwy”

What to see and what to do

Najbardziej rozpoznawalnym symbolem Rēzekne jest Pomnik Wyzwolenia Łatgalii (popularnie zwany  Māra Latgalii). Poświęcony uczestnikom łotewskiej walki o wolność z 1920 roku i zawiera ideę wolności i jedności państwa łotewskiego. Pomnik został odsłonięty w 1939 roku (artysta Leons Tomasickis, rzeźbiarz Kārlis Jansons), jego rzeźbiarską kompozycję z brązu wykonał wyzwoliciel, symbolizujący wolność zdobytą przez bohaterów Łatgalii nad obcymi mocarstwami, klęcząca obok niego dziewczyna koronuje bohatera naród z wieńcem z liści dębu, a nad obiema postaciami – córka narodu, która wzniosła w dłoni złoty krzyż, symbolizujący wiarę i zadośćuczynienie za odzyskaną wolność. W 1940 r. pomnik rozebrano, w 1943 r. odrestaurowano, ale w 1950 r. zniszczyła go władza. W 1992 roku pomnik na wzgórzu Atbrivošanas alejas został ponownie odrestaurowany ze środków ofiarowanych przez ludność (rzeźbiarz Andrejs Jansons).

Atrašanās vieta

Aleja Atbrivośanas  93