Koktēlniecības izstāde “Brīvvalsts dārgumu namā”

Izstāžu nama “Brīvvalsts dārgumu nams”  otrā stāva Baltajā zālē 6. oktobrī svinīgi tika atklāta jauna izstāde – “Koktēlniecība Latvijā 20. gadsimtā”, kas ikvienam interesentam ļauj ielūkoties pagājušās simtgades Latvijas ievērojamāko koktēlnieku darbos.
 
Izstāde atklāj, kā koktēlniecība attīstījusies cauri gadu desmitiem, kādas tendences valdījušas mākslinieku aprindās un kā koktēlnieki izveidojuši koka griešanas tradīcijas no Latvijas 1. brīvvalsts laika līdz pat neatkarības atjaunošanai 1991. gadā.
 
Padomju gados koktēlniecība un koks kā materiāls ieņēma redzamu vietu Latvijas tēlotāja mākslā, daudzi mūsu koktēlnieki guvuši gan tautiešu atzinīgu novērtējumu, gan medaļas un diplomus ārvalstu izstādēs. Daudzi sadzīves priekšmeti, piemēram, koka trauki (šķīvji, alus kausi u.c.), tika bagātīgi rotāti ar ornamentāliem kokgriezumiem un vēlāk dāvināti skaistos svētkos, jubilejās, līdz ar to vēl pavisam nesenā pagātnē tādi bija sastopami gandrīz vai katrā Latvijas mājā. Laiks iet, tradīcijas mainās un nu šādi mūsu senču mākslas darbi lielākoties atrodami tikai muzejos un kolekcionāru privātkolekcijās.
 
Izstādē “Koktēlniecība Latvijā 20. gadsimtā” kopskaitā skatāmi 146 pazīstamu koktēlnieku darbi, kurus izstādīt apskatei “Brīvvalsts dārgumu namā” nodevuši kolekcionāri Andris Plostiņš, Gunārs Kušķis, Valērijs Tihonovs, Jānis Žugovs un Jānis Vigups no savām privātajām kolekcijām. Lielāko izstādes daļu veido koka stājskulptūras ar dažādu tematiku – mākslinieki lielākoties darbos atspoguļo to, ko redz sev apkārt, vai arī spilgtākās bērnības atmiņas, tāpēc skulptūrās mēs varam redzēt gan dažādu arodu pārstāvjus (muzikants, gans, lopkopis, skolotājs utt.), gan svētku tematiku (Līgo), gan personāžus no daiļliteratūras (brāļu Kaudzīšu romāna “Mērnieku laiki”), gan dabas un dzīvnieku pasaules tēlojumu, gan arī darbus, kuros autori satīriski pieskaras cilvēku netikumiem (alkoholismam, huligānismam, tenkošanai u.c.). Katram māksliniekam ir savs kokā atstāts rokraksts un darbu tematikas favorīti, tomēr visus vieno mīlestība pret koku kā pateicīgu materiālu veidošanai un vēlme radīt mākslu, kas iedvesmo un liek aizdomāties.
Share this post: