Ulica Latgales

What to see and what to do

Ulica Latgales jest najstarszą ulicą Rēzekne, zawsze odgrywała ważną rolę nie tylko w strukturze transportowej i handlowej miasta, ale także w życiu publicznym. Długa na 847 metrów ulica ukazuje XIX wiek. koniec i XX wiek historyczny rozwój wczesnego środowiska miejskiego i cechy architektoniczne jego budynków. Fragmentaryczny fragment symetrycznych elewacji domów przy ulicy Latgales ukazuje charakterystyczną dla klasycyzmu architekturę z czerwonej cegły. Do dekoracji elewacji budynków użyto ponad 20 cegieł o różnych kształtach, które tworzą unikalne okapy i wnęki okienne, a ażurowe balkony kute w metalu stanowią szczególny akcent.

Kilka starych domów przy ulicy Latgales, które przetrwały obie wojny światowe i przetrwały do ​​dziś, jest obecnie zabytkami architektury o znaczeniu krajowym i lokalnym:

  • przebudowany budynek gimnazjum katolickiego przy ul. Latgales 82 (1792),
  • Erglia Aptieka przy ulicy Latgales 41 (1882),
  • Katedra Serca Jezusowego przy ul. Latgales 88b (1888),
  • dworzec autobusowy miejski przy ul. Latgales 17 (1950).

 W 2018 r. przebudowano ulicę Latgales, która stała się wygodniejsza zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Również motyw symbolu miasta – róży, można zobaczyć w różnych formach i kształtach na całej długości ulicy.

Atrašanās vieta

ulicy Latgales