Skwer rodziny Kukli

Rodzina Kukli to jedna z najstarszych rodzin żydowskich z Rezekne, jej potomkowie mieszkają w 15 różnych krajach świata i mimo wojen, holokaustu, obozów, emigracji w drzewie genealogicznym zaznaczonych jest 3000 nazwisk. Pomysł wzniesienia pomnika należy do przedstawicieli rodziny Kukļi, został on otwarty w 2018 roku, w obecności ponad 50 przedstawicieli rodziny Kukļi z 9 krajów, a także przedstawicieli społeczności żydowskiej Łotwy i Rēzekne. Pomnik ma formę kamienia, na którego granitowej powierzchni wyryte są imiona przodków rodu Kukli – imiona Mordechaja i Hanny Kukli oraz ich dzieci. Metalowa rama przed kamieniem symbolizuje wejście do domu. Główną ideą pomnika jest to, aby na ziemi istniało miejsce, które jednoczyłoby wszystkich przedstawicieli rodziny Kukļi, bez względu na to, gdzie mieszkają i bez względu na to, które pokolenie rodziny reprezentują. Naprzeciwko rynku malowidło ścienne przedstawia najpotężniejszą kamienną synagogę w mieście (niezachowaną) oraz portret sędziwego Żyda z XIX wieku.

Atrašanās vieta

ulica Krasłavas 4a