Rzeźba miejska „Dzbanek na wodę”

„Dzbanek na wodę” to ponadwymiarowy stylizowany garnek na wodę z elementem bieżącej wody. Znajduje się na brzegu rzeki Rēzekne i został celowo zaprojektowany jako nowoczesne nawiązanie stylistyczne do ceramicznego dziedzictwa Łatgalii, przy użyciu jednej z najpopularniejszych form ceramicznych naczyń domowych Łatgalii. Glina w Łatgalii jest często nazywana złotem. To jeden z fundamentów kanonu kulturowego regionu, na którym wznosi się ceramika Łatgalii, która stała się już marką. Wykorzystanie gliny jako materiału w Łatgalii ma długą tradycję, a przedmiot ten jest hołdem dla umiejętności przekazywanych przez wieki.

Adres

przy deptaku, w pobliżu skrzyżowania alej Latgales i Atbrivošanas