Miejsce pamięci „100-lecie Kongresu Łatgalskiego”

26 i 27 kwietnia 1917 r. w Rēzekne odbył się I Zjazd Łatgalii, na którym podjęto decyzję o połączeniu Łatgalii z Kurzemi i Vidzeme w jedno państwo łotewskie. Wydarzenie to miało duże znaczenie regionalne i krajowe i pozwoliło mieszkańcom Łatgalii zrealizować się poprzez włączenie do jednolitej narodowej całości wraz z innymi historycznymi regionami Łotwy. Z okazji stulecia Kongresu Łatgalskiego 5 maja 2017 r. odsłonięto pomnik „Kongres Łatgalski 100” (artysta Visvaldis Asaris). Oznacza miejsce, w którym w 1917 roku mieściło się kino „Diana”, gdzie odbył się pierwszy dzień kongresu. Pomnik składa się z trzech łotewskich głazów, symbolizujących historyczne regiony Latgale, Kurzeme i Vidzeme. Miejsce pamięci zajmuje się ideą drogi do zjednoczenia w imię wspólnej idei – zjednoczonej Łotwy. Na pomniku wyryte są słowa wybitnego męża stanu Łatgalii, Frančasa Trasunsa: „Varai pīdar laiceiba, taisneibai – myužeiba” (Władza jest doczesna, sprawiedliwość jest wieczna) oraz napis informujący o czasie kongresu.

Adres

Aleja Atbrivośanas  61