Makieta wzgórza zamkowego

Naprzeciw wzgórza zamkowego  znajduje się makieta zamku Rēzekne, gdzie można zapoznać się z tym, jak mógł wyglądać w XIII wieku zbudowany średniowieczny zamek – Rositten. Autor makiety, Edmunds Smans, stworzył ją korzystając z wyników badań archeologicznych i przybliżonych informacji o zamku Zakonu Kawalerów Mieczowych. Do stworzenia makiety zamku wykorzystano głównie drobne kamienie, które pod względem skali odpowiadają naturalnym kamieniom użytym do budowy zamku Rēzekne. Średniowieczny zamek rycerski został zbudowany z głazów na stromym brzegu zatoki, w miejscu poprzedniego drewnianego zamku Latgali. Po przekopaniu rzeki powstała sztuczna wyspa, na której tama osiągnęła wysoki poziom wody, który wypełnił rowy wokół zamku. Do zamku można było dostać się przez opuszczany most o szerokości 6 m i podnoszoną bramę wieży. Wychodząc z dziedzińca można było dostać się na dziedziniec pałacu. Zamek był dwupiętrowy, a wieże wysokie na trzy, na jego terenie znajdował się spichlerz, piekarnia, stajnia dla koni i obory dla bydła. Wokół zamku zbudowano potężny mur obronny. Wszystkie te aspekty charakterystyczne dla zamku Rositten można dostrzec w makiecie. Makieta otwarta pod adresemŁ ul. Pils.

Adres

ul. Pils 16

Godziny pracy

dla zwiedzających od kwietnia do października.