Kościół Ewangelicko-Luterański Świętej Trójcy

Luterański kościół parafialny Rēzekne został zbudowany przed II wojną światową, fundamenty pod niego położono w 1933 r., ale 8 sierpnia 1938 r. łotewski arcybiskup luterański Teodors Grīnbergs poświęcił go ku czci Trójcy Świętej. Jest to budowla z czerwonej cegły z imponującą czworoboczną dzwonnicą o wysokości 37 m. Obok obecnego kościoła znajdował się pierwszy drewniany kościół zboru luterańskiego, wybudowany już w 1888 roku. Jednak podczas wojny o niepodległość w 1919 roku drewniany budynek został uszkodzony i zdewastowany. W latach trzydziestych XX wieku w Rēzekne wzrosła liczba luteranów, ponieważ z innych powiatów przyjeżdżali tu do pracy urzędnicy państwowi, nauczyciele i oficerowie wojskowi. Dlatego stary kościół został rozebrany, a na jego miejscu powstaje nowy, z dużo większą salą modlitewną. Po II wojnie światowej, w 1949 r. władze sowieckie wywłaszczyły cerkiew dla wiernych, usunęły krzyże i rozebrały dzwonnicę, dobudowały w kościele drugie piętro, w którym umieszczono wypożyczalnię kinową i salę kinową. Ołtarz, organy, ambona, ołtarz – wszystko zniknęło. Kościół zwrócono parafianom dopiero w 1994 roku, kiedy to rozpoczęto również zakrojone na szeroką skalę prace remontowe. Obecnie kościół został ponownie otwarty i odbywają się nabożeństwa

Atrašanās vieta

ul. Raina 4

Łączność

+371 26332249