Dom modlitewny staroobrzędowców św. Mikołaja

W środku19 wieku , w rejonie obecnej ulicy Sinicina za granicą miasta, położono kamień węgielny pod staroobrzędową wspólnotę Režicy. Na początku cmentarze powstawały, ale dopiero w XIX wieku na końcu powstał drewniany kościół, który zaskakuje imponującymi dzwonami, z których jeden waży 4832 kg i jest najcięższy w krajach bałtyckich.

 Społeczność staroobrzędowców Rēzekne szczyci się jedną z najbogatszych kolekcji ikon na Łotwie, wykonaną w XIX i XX wieku. wiek Dom modlitwy posiada jeden z najwspanialszych ikonostasów na Łotwie z czterema rzędami ikon namalowanych przez miejscowych artystów staroobrzędowców i prawosławnych. Dom modlitwy działa i należy do wspólnoty Kapu Staroobrzędowców Rēzekne, a ten obiekt sakralny ma status zabytku architektury o znaczeniu lokalnym. Chociaż zwiedzający nie mogą na co dzień odwiedzać cerkwi, mogą zapoznać się z rodzimymi tradycjami społeczności staroobrzędowców w muzeum znajdującym się na terenie cerkwi.

Atrašanās vieta

ul. Sinicina 4

Łączność

+371 26354441