Cerkiew prawosławna Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy

Cerkiew prawosławna Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy w Rēzekne jest najstarszą cerkwią w mieście, konsekrowaną w 1846 roku ku czci narodzin Matki Bożej. Kościół jest klasycznym przykładem bazylikowej budowli kultowej. W architekturze szczególnie wyeksponowana jest część wejściowa oraz dwie wieże, które znajdują się na centralnej osi budynku.

Kościół przeszedł gruntowny remont w 1854 i 1902 r., złocono kopuły i krzyże, zainstalowano piece garnkowe, mozaikowe posadzki, wstawiono nowy ołtarz, a na zewnątrz wstawiono granitowy próg. Odrestaurowany kościół konsekrowano w 1906 roku i bez większych napraw stał ponad 100 lat. Cerkiew posiada bardzo luksusowy trzypoziomowy ikonostas – ścianę z ikonami umieszczonymi w ustalonej kolejności w cerkwi. Ikonostas oddziela część ołtarzową od sali modlitewnej. Ikony powstały w XVIII wieku pod koniec i XX wieku na początku zgodnie z tradycjami zarówno staroobrzędowego, jak i prawosławnego malarstwa ikonowego.

Obok kościoła, po jego lewej stronie, znajduje się niewielka kamienna kapliczka poświęcona cudownemu uratowaniu rosyjskiego cesarza Aleksandra II z katastrofy kolejowej 4 kwietnia 1866 roku. Kaplica została konsekrowana 8 września 1867 r. Po prawej stronie XX wiek. pierwotnie wybudowane metalowe mauzoleum, poświęcone patronom cerkwi – rodzinie Karaułowów.

W latach 2015-2016 ceriew została wyremontowana i udostępniona dla zwiedzających.

Atrašanās vieta

Aleja Atbrivośanas  98a

Łączność

+371 25778825