Tematiskais maršruts “Personību ceļš” (grupām ar gidu)

Ekskursija gida pavadībā iepazīstinās ar Rēzeknes pilsētā dzimušu, augušu vai darbojošos izcilu personību dzīvesstāstu. Ekskursijas laikā tiks apmeklētas ar šiem cilvēkiem saistītas vietas un izstāstītas lietas ar kurām šīs personības ir ieguvušas atzinību ne tikai mūsu pilsētā, bet Latvijā un pasaulē.

Maršrutā ir iekļauts Antona Kūkoja dzejas stāsts un skulpturālā ansambļa apskate, Valērijas Seiles dzīvesvietas un Nikodema Rancāna pieminekļa apmeklējums, noslēgumā – Franča Trasuna tēlniecības ansambļa un vides objekta “Latgales kongresam -100” apskate.

Ekskursijas pieteikšana

+371 26332249

Ekskursijas ilgums

2 stundas