Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca

Sāpju Dievmātes baznīca atrodas pašā pilsētas centrā, tā celta pēc vietējā arhitekta Pāvila Pavlova projekta un iesvētīta 1937. gadā. Interesanti, ka dievnama būvniecībā iesaistījās draudzes brīvprātīgie, kuri uz vietas apstrādāja un izgatavoja lielu daļu materiālu.

Interjera galvenie elementi ir trīs altāri. Centrālais altāris veltīts Dievmātes godam. Labajā jomā atrodas Jēzus Sirds altāris. Altāra gleznā attēlota mīlestības un žēlastības pilnā Jēzus Sirds. Savukārt kreisajā pusē atrodas Sv. Antona altāris, uz tā – altārglezna.

Baznīcas dārzā, apmeklētājus sagaida Fatimas Dievmātes skulptūra. Pēc nostāstiem, Fatimas Dievmāte brīnumaini parādījās trīs maziem ganiņiem, kuri kļuva par Dievmātes vēsts nesējiem grēcīgajai pasaules tautai. Mūsdienās baznīca ir Mariāņu kongregācijas aprūpē.

Atrašanās vieta

Atbrīvošanas aleja 87

Kontakti

+371 64623500