Pilskalna makets

Pretī pilskalnam ir izvietots Rēzeknes pils makets, kur var iepazīties ar to, kāda varēja izskatīties 13. gs. celtā viduslaiku pils – Rositten. Maketa autors Edmunds Smans to veidojis, izmantojot arheoloģiskos pētījumu rezultātus un aptuvenas ziņas par Livonijas ordeņa pili. Pils maketa veidošanā galvenokārt izmantoti mazi akmentiņi, kas pēc mēroga atbilst Rēzeknes pils celtniecībā dabā izmantotiem akmeņiem.

Viduslaiku bruņinieku pils bija celta līča stāvā krastā no laukakmeņiem, iepriekšējās Latgaļu koka pils vietā. Pārrokot upi izveidojās mākslīga sala, kur ar dambi panāca augstu ūdens līmeni, kas piepildīja grāvjus visapkārt pilij. Nokļūt pilī varēja pa nolaižamu 6 m platu tiltu un paceļamiem torņa vārtiem. Izejot priekšpili, varēja nokļūt pils pagalmā. Pils bija divstāvu, bet torņi – trīs stāvu augstumā, tās teritorijā bija klēts, maizes ceptuve, zirgu stallis un lopu novietnes. Apkārt pilij bija uzcelts varens aizsargmūris. Šos visus Rositten pilij raksturīgos aspektus iespējams aplūkot maketā.

Atrašanās vieta

Pils iela 16

Darba laiks

Atvērts apmeklētājiem no aprīļa līdz oktobrim.