Maršruts “Industriālais mantojums ar skatu nākotnē” (ar gidu)

Tūrisma maršruts piedāvā iespēju iepazīties ar Rēzeknes industriālo mantojumu, kas galvenokārt koncentrējas Ziemeļu mikrorajonā. Pilsētas Ziemeļu rajons pilsētas kartē parādījās pēc Otrā pasaules kara, kad Rēzeknei bija lemts kļūt par industriālu pilsētu ar vissavienības nozīmes rūpnīcām.

Iepazīšanos ar Rēzeknes industriālo mantojumu piedāvājam sākt pie bijušās Rēzeknes slaukšanas iekārtu rūpnīcas administratīvās ēkas (šodien – SIA “Larta 1”, Strādnieku šķērsielā 7) un pa Atbrīvošanas aleju doties tālāk caur 60-to gadu sākuma strādnieku  ciematiņu. Nākamie apskates objekti: Rēzeknes Piena konservu kombināta administratīvā ēka un ražošanas korpusi; Elektroinstrumentu ražošanas rūpnīca, kura izveidota Rēzeknē pagājušā gadsimta 70-tajos gados (šodien – AS “REBIR” RSEZ, Viļakas ielā 4); bijušās Kravas automobiļu elektroiekārtu rūpnīcas administratīvā ēka (Atbrīvošanas alejā 165); Ziemeļu rajona dzīvojamie kvartāli ar skolām un bērnudārziem – kā pagājušā gadsimta 60.-80. gadu pilsētas infrastruktūras izbūves (Maskavas iela, Metālistu iela, Rūpnīcas iela) piemērs. Ekskursijas noslēgums – Ziemeļu rajona parks, pēc tam pa Kosmonautu ielu var atgriezties ekskursijas sākumpunktā. 

Noderīgi zināt:

  • Maršruta garums ~ 4 km
  • Ilgums ~ 2 stundas
  • Apļveida maršruts.
  • Kājām.

Projekts “Shaping cities 021” tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmā 2014.–2020. gadam un to līdzfinansē Eiropas Savienība. Šis maršruts ir veidots ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tā saturu pilnībā atbild Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

Industrālā maršruta karte 

Ekskursijas pieteikšana

+371 26332249