Latgales iela

Latgales iela ir senākā Rēzeknes iela, tai visos laikos ir bijusi svarīga nozīme ne vien pilsētas transporta struktūrā un tirdzniecībā, bet arī sabiedriskajā dzīvē. Iela 847 metru garumā atklāj 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma pilsētvides vēsturisko attīstību un tās ēku arhitektoniskās īpatnības. Fragmentāri daļa no Latgales ielas namu simetriskajām fasādēm iezīmē klasicismam raksturīgo sarkano ķieģeļu arhitektūru. Ēku fasāžu dekorācijās izmantoti vairāk nekā 20 dažādu formu ķieģeļi, tie veido savdabīgas dzegas un logu ailas, bet īpašu akcentu veido metālā kaltie ažūrveida balkoni.

Vairāki no Latgales ielas senajiem namiem, kas pārdzīvojuši abus pasaules karus un saglabājušies līdz mūsdienām, tagad ir valsts un vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļi:

2018. gadā Latgales iela tika rekonstruēta, kļuvusi ērtāka kā kājāmgājējiem, tā arī velobraucējiem. Tāpat visas ielas garumā dažnedažādos veidos un formās manāma pilsētas simbola – rozes tematika.
Atrašanās vieta

Latgales iela