Švenčiausiosios Dievo Motinos Gimimo stačiatikių katedra

Rėzeknės Švenčiausiosios Dievo Motinos Gimimo stačiatikių bažnyčia yra seniausia miesto bažnyčia, 1846 m. pašventinta Dievo Motinos gimimo garbei. Bažnyčia yra klasikinis bazilikos kulto pastato pavyzdys. Jos architektūroje ypač pastebima įėjimo dalis ir du centrinėje pastato ašyje esantys bokštai.

1854 ir 1902 m. bažnyčioje atlikti dideli remonto darbai – paauksuoti kupolai ir kryžiai, įrengtos puodinės krosnys, mozaikinės grindys, įrengtas naujas altorius, išorėje įrengtas granitinis slenkstis. Restauruota bažnyčia buvo pašventinta 1906 m. ir be kapitalinio remonto stovėjo daugiau nei 100 metų.

Bažnyčioje yra labai puošni trijų lygių ikonostazė – siena su iš anksto nustatyta tvarka stačiatikių bažnyčioje išdėstytomis ikonomis. Ikonostazė atskiria altoriaus dalį nuo maldos patalpos. Ikonos buvo pagamintos XVIII a. pabaigoje ir XX a pradžioje, laikantis sentikių ir stačiatikių ikonų tapybos tradicijų.

Šalia bažnyčios, jos kairėje pusėje, yra nedidelė mūrinė koplytėlė, skirta stebuklingam Rusijos imperatoriaus Aleksandro II išgelbėjimui iš traukinio 1866 m. balandžio 4 d. Koplyčia buvo pašventinta 1867 m. rugsėjo 8 d. Kairėje pusėje yra XX a. pradžioje pastatytas metalinis mauzoliejus, skirtas bažnyčios mecenatams – Karaulovų šeimai.

2015–2016 m. bažnyčia buvo renovuota ir atverta lankytojams.

Atrašanās vieta

Atbrīvošanas aleja 98a

Kontaktai

+371 25778825